Namještaj i zdravlje

16.03.2017
|

Kad se govori o tome, postoje dva glavna aspekta uticaja na zdravlje:

Materijali od kojih je namještaj napravljen
Oni mogu biti vrlo opasni (jedan dio materijala je čak i kancerogen), neutralni (kvalitetni i ekološki materijali) ili u posebnim slučajevima i pospješivati zdravlje (posebni prirodni materijali sa ljekovitim svojstvima).

Dizajn namještaja
Ergonomski dobro dizajniran namještaj može jako pomoći u očuvanju zdravlja korisnika, posebno kod radnji koje se ponavljaju ili dugo traju (sjedenje u radnim stolicama, spavanje, ponovljene radnje u kuhinji ili na radnom mjestu …).

Svi matrijali koje Galerija McMilan koristi u proizvodnji namještaja imaju međunarodne certifikate koji garatuju da nisu kancerogeni ili na drugi način štetni po zdravlje.

Što se tiče dizajna namještaja, dizajneri Galerije McMilan prate sva svjetska dostignuća i rezultate istraživanja ugrađuju u novodizajnirani namještaj. Ipak, moramo upozoriti korisnike da dugo zadržavanje istog položaja može biti štetno po zdravlje, čak i kad se npr. sjedi u najkvalitetnijim stolicama. Zato je najbolje naš, kvalitetno dizajniran namještaj kombinovati sa povremenim odmorima, koji pomažu da se opuste one grupe mišića koje su najviše opterećene pri sjedenju.

Comments are closed.