Video nadzor

Video nadzor

Video nadzor predstavlja elektronski sistem za nadgledanje i snimanje situacija na nekom prostoru i prenos signala sa kamera na predefinisanu lokaciju. Osnovna funkcija ovakvog sistema je pružanje informacija o bezbjednosnom statusu na osnovu koje će korisnik moći da organizuje odgovarajuće mjere zaštite. Arhiviranje video informacija o bezbjednosnom statusu štićenog objekta ima višestruku namjenu u procesu analize bezbjednosnog stanja objekta kao i u dokumentovanju incidentnih situacija.

Sistemi se ne koriste samo na “kritičnim” mjestima, već imaju primjenu i u mnogim drugim situacijama, npr. za nadzor proizvodnih procesa u fabrikama, rad mašina u postrojenjima, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor pacijenata na intenzivnoj njezi, nadzor posjetioca na nekom događaju i dr. Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate analize bezbjednosne ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojećih specifičnosti objekta, položaja i njegove namjene pa sve do uklapanja u tehnologiju rada koja se u njemu odvija.

Analogni video nadzor

Analogni video nadzor je sistem koji od analognih kamera,  preko koaksijalnih kablova prenosi video signal do uređaja za uživo praćenje i skladištenje snimaka. CCTV (Closed Circuti Tele Vision) je termin koji se odnosi na korišćenje analognog sistema i predstavlja sistem zatvorenog kola, pa samo ograničen broj ljudi može sa jedne lokacije pristupiti video zapisu. CCTV sistemi koriste DVR (Digital Video Recorder), uređaj koji snima i arhivira video zapis u digitalnom formatu, sa svih kamera na konkretnom sistemu. Na jedan DVR se može povezati od jedne do više kamera, zavisno od karakteristika ulaza DVRa. DVR sadrži jedan ili više hard diskova čiji kapacitet zavisi od potreba sistema i zahtijeva korisnika. DVR kompresuje snimke kako bi se omogućilo arhiviranje video materijala više dana unazad. DVR uređaji se razlikuju po proizvođaču, kvalitetu, cijeni, tehničkim karakteritikama itd. Neki DVR uređaji imaju podršku za povezivanje na računarsku mrežu, samim tim je moguće prenosit isignal preko mreže i Interneta i pregledavati snimke i sliku uživo sa udaljenih lokacija.

Digitalni video nadzor

IP (digitalni) video nadzor je sistem koji pruža mogućnost nadgledanja i arhiviranja video zapisa preko računarske mreže, koristeći Internet Protocol, odatle i naziv IP. Suština je ista kao kod analognog sistema, s tim da IP sistem sadrži IP digitalne kamere megapikselne rezolucije (1, 2, 3, 5, 12 megapiksela), koje daju i do 10 puta veću rezoluciju slike. Kamere se povezuju sa sistemom preko standardnog mrežnog računarskog kabla (UTP). Pored toga što sve informacije idu preko jednog kabla (slika, zvuk, komande za pan-tilt-zoom), postoji i mogućnost napajanja kamera preko tog istog kabla (PoE – Power Over Ethernet). Kamere se preko kablova i switch-eva, koristeći infrastrukturu računarske mreže, povezuju na uređaj koji skladišti snimke, NVR (Network VideoRecorder). Svi video snimci sa NVRa mogu biti primani od strane ovlašćenog korisnika bilo gdje na planeti putem Interneta. Instalacija i održavanje IP sistema je jednostavnije od klasičnog analognog sistema jer u većini slučajeva na lokaciji već postoji računarska mrežna infrastruktura. Prednosti IP sistema u odnosu na analogni su brojne, a jedina mana, za sada, je viša cijena opreme, koja će pratnjom tehnoloških trendova vremenom opasti.

Zašto Vam je potreban video nadzor?

Steknite detaljan uvid u kretanja ljudi i robe unutar vaših objekata.

Pružamo Vam mogućnost da postignete najviši nivo bezbijednosti u vašim objektima kroz pouzdana i u praksi provjerena CCTV rješenja renomiranih svjetskih proizvođača. U ponudi imamo kompletan portfolio iz oblasti video nadzora, koji se lako može integrisati sa drugim bezbjednosnim sistemima, a nudimo i mogućnost unaprijeđenja postojećih, analognih sistema na moderna rešenja bazirana na IP tehnologiji.

Investicija koja se isplati

Svaki profesionalac koji se bavi poslovima obezbjeđenja će Vam reći da je najvažnija komponenta u lancu fizičko-tehničkog obezbeđenja upravo ovaj sistem i ta investicija je uvek opravdana. Takođe, integracija sistema video nadzora sa drugim sigurnosnim sistemima je preduslov za postojanje kompletne i pouzdane zaštite ljudi i objekata. Uz pomoć modernih sistema možete spriječiti krađe, vandalizam i druge incidentne situacije u objektima koje posedujete ili kojima upravljate, što možda do sada niste bili u stanju zbog nepostojećeg ili zastarijelog CCTV sistema.

Brojne prednosti

Posjedovanje sistema za video nadzor donosi brojne prednosti:

  • Sveobuhvatan pregled situacije unutar i oko objekata
  • Prevencija i odvraćanje potencijalnih počinilaca
  • Trajno sačuvani snimci incidenta kao dokazni materijal
  • Automatsko alarmiranje
  • Dobijanje statističkih podataka o prometu kupaca (People Counter)
  • Mogućnost integracije sa drugim sistemima FTO

Hibridna rešenja za maksimalni efekat uz minimalne investicije

U zavisnosti od Vaših potreba i mogućnosti možete se opredijeliti za analogni ili IP sistem, ili za hibridno rešenje. Ukoliko već posjedujete neki analogni sistem, a želite dostupnost snimljenih materijala u realnom vremenu sa različitih, udaljenih lokacija, kao efikasnije i pouzdanije skladištenje snimaka, inteligentnu video-analizu i fleksibilno reagovanje na značajne događaje, možemo da odgovorimo i na takav zahtjev.

Bez obzira na dobavljača vašeg postojećeg sistema nudimo vam mogućnost integracije kroz IP nadogradnju i realizaciju hibridnog rješenja kako biste dobili sve prednosti IP sistema uz minimalne investicije.